Bioinformatics Workshop 2020
07/01/2020

Khoa Y - Đại học Tsukuba phối hợp cùng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về Tin học Sinh học 2020 tại TP. HCM.

  • Đơn vị tổ chức: Khoa Y, Đại học Tsukuba.
  • Báo cáo viên: TS. Masafumi Muratani
  • Thời gian: 8.00 – 17.00, ngày 07, 08 và 09 tháng 01 năm 2020
  • Địa điểm: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  (217 Hồng Bàng, Quận 5, TP. HCM)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
  • Đối tượng của chương trình: sinh viên tốt nghiệp, giảng viên và nhân viên của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học đối tác khác ở Đông Nam Á, những người quan tâm đến việc tham gia khóa học.

Ứng cử viên vui lòng điền vào mẫu đơn đính kèm hoặc tải xuống tại trang web Tsukuba. Mẫu đơn cũng có sẵn tại:
http://www.kokuren.tsukuba.ac.jp/overseas_offices/hcmc_office/applications/application_27.html

Địa chỉ email của văn phòng tại TP. HCM của chúng tôi là: ut.vietnam@un.tsukuba.ac.jp
 

 

Sự kiện khác

Sổ tay Sử dụng thuốc an toàn tại nhà cho người nhiễm COVID-19

12/09/2021

Nhóm tác giả gồm các giảng viên và sinh viên của Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.HCM đã xây dựng cuốn sổ tay “Sử dụng...

KHOÁ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VỀ BIODESIGN - KỸ THUẬT IN 3D TRONG LĨNH...

06/09/2021

KHOÁ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VỀ BIODESIGN - KỸ THUẬT IN 3D TRONG LĨNH VỰC Y TẾ “2021 ONLINE TRAINING COURSE ON 3D PRINTER-BIODESIGN”