Đại hội đại biểu và Hội nghị khoa học Hội giáo dục y học Việt Nam
27/05/2022

Đại hội đại biểu và Hội nghị khoa học Hội giáo dục y học Việt Nam

Thời gian: Từ 08h00 đến 12h45, thứ sáu ngày 27/05/2022

Địa điểm: Đại giảng đường, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

 

Sự kiện khác

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia...

15/11/2023

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia Cooperation Workshop) ngày 06/11/2023

Tổ chức Chương trình đào tạo “Hướng dẫn viết và công bố bài...

25/10/2023

Với mục tiêu nhằm chia sẻ những kiến thức hữu ích đến những nhà khoa học trẻ, các giảng viên, nghiên cứu sinh và...