Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Y Dược TP. HCM lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2022
07/12/2019

  • Thời gian: 7/12/2019
  • Địa điểm: Giảng đường 3D, Đại học Y Dược TP.HCM
  • Thành phần tham dự: 120 đại biểu đại diện cho 10.000 Đoàn viên Đại học Y Dược TP.HCM

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

28/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” (lần 2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

13/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”