Đại hội lần thứ I - Hội Y học Chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam
12/10/2019

Thời gian: 7g30 - sáng ngày 12/10/2019

Địa điểm: Hội trường 3A - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Nội dung: Ra mắt Ban Chấp hành và giới thiệu Hội Y học Chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam. NGoài ra, Đại hội còn cung cấp một số thông tin về hoạt động chăm sóc giảm nhẹ tại Việt Nam.

 

Sự kiện khác

Hội Thảo UMP - TMU về Giáo dục Y khoa và Chấn thương sọ não

19/09/2019

Thời gian: 9g00 sáng, ngày 10 - 11/10/2019
Địa điểm: Giảng đường 2, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh