Đại hội lần thứ I - Hội Y học Chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam
12/10/2019

Thời gian: 7g30 - sáng ngày 12/10/2019

Địa điểm: Hội trường 3A - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Nội dung: Ra mắt Ban Chấp hành và giới thiệu Hội Y học Chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam. NGoài ra, Đại hội còn cung cấp một số thông tin về hoạt động chăm sóc giảm nhẹ tại Việt Nam.

 

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

28/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” (lần 2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

13/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”