Đào tạo liên tục trực tuyến "Chẩn đoán điều trị thiểu năng tụy ngoại tiết: Góc nhìn Nội khoa và Dinh dưỡng"
20/06/2020

Chủ đề: Đào tạo liên tục trực tuyến "Chẩn đoán điều trị thiểu năng tụy ngoại tiết: Góc nhìn Nội khoa và Dinh dưỡng"

Thời gian: 14:30-16:00 Ngày 20/6/2020

Địa điểm: Truyền hình trực tiếp tại Văn phòng đại diện Abbott Việt Nam tại TP.HCM - Trung tâm Đào tạo Nhân lực y Tế

Sự kiện khác

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: Ngành Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật Phục...

03/07/2020

Thời gian: 15g00 ngày 07/7/2020 (Thứ ba)
Trực tiếp tại http://facebook.com/ump.edu.vn