Đào tạo liên tục Y khoa chuyên đề "Sử dụng vòng nâng cổ tử cung Arabin trong dự phòng sinh non"
18/07/2020

Chủ đề: Đào tạo liên tục Y khoa chuyên đề "Sử dụng vòng nâng cổ tử cung Arabin trong dự phòng sinh non"

Thời gian: 8:00 - 16:30 Ngày 30/5/2020 và 18/7/2020

Địa điểm: TT huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng - Lầu 11

Sự kiện khác

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến: Ngành Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật Phục...

03/07/2020

Thời gian: 15g00 ngày 07/7/2020 (Thứ ba)
Trực tiếp tại http://facebook.com/ump.edu.vn