ĐTLT "Ngăn ngừa chóng mặt tái phát & các phương pháp kiểm soát lâu dài"
25/06/2020

Chủ đề: Đào tạo liên tục "Ngăn ngừa chóng mặt tái phát & các phương pháp kiểm soát lâu dài"

Thời gian: 18:30 đến 20:05, ngày 25/6/2020

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Nhân lực theo nhu cầu xã hội

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

28/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” (lần 2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

13/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”