Hội nghị Cán bộ viên chức Đại học Y Dược TP.HCM
11/10/2019

Thời gian: 11/10/2019 (8g - 11g30)

Địa điểm: Đại giảng đường - ĐHYD TP.HCM 

Sự kiện khác

Hội Thảo UMP - TMU về Giáo dục Y khoa và Chấn thương sọ não

19/09/2019

Thời gian: 9g00 sáng, ngày 10 - 11/10/2019
Địa điểm: Giảng đường 2, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh