Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27
15/07/2022

Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27

Thời gian:
Ngày 15 tháng 07 năm 2022

Địa điểm: 
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký tham dự tại link https://tinyurl.com/hnkh27

Sự kiện khác

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia...

15/11/2023

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia Cooperation Workshop) ngày 06/11/2023

Tổ chức Chương trình đào tạo “Hướng dẫn viết và công bố bài...

25/10/2023

Với mục tiêu nhằm chia sẻ những kiến thức hữu ích đến những nhà khoa học trẻ, các giảng viên, nghiên cứu sinh và...