Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược lần thứ 38
07/04/2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT DƯỢC LẦN THỨ 38

Thời gian:
Ngày 08 và 09 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: 
Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
41 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức:
Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết xem tại http://uphcm.edu.vn/HNKHKT_38/

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

28/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” (lần 2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

13/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”