HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 37 - 14/3/2020
12/02/2020

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 37 - Thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020

Thông tin chính thức của Hội nghị được đăng tải tại  https://hnkhkt.ump.edu.vn/

 

Sự kiện khác

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại...

01/04/2020

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức tuyển sinh sau đại học năm 2020