HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 37 - 14/3/2020
12/02/2020

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 37 - Thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2020

Thông tin chính thức của Hội nghị được đăng tải tại  https://hnkhkt.ump.edu.vn/

 

Sự kiện khác

Hội thảo "Chăm sóc sức khỏe phụ nữ trước khi mang thai và khi mang...

19/02/2020

Thời gian: 9:00 đến 16:30 , ngày 19 – 21/2/2020
Địa điểm: Phòng học 4B2 lầu 4, tòa nhà 15 tầng, ĐHYD TP.HCM

Hội thảo “Lãnh đạo và Phát triển chất lượng”

24/02/2020

Thời gian: 8g00-16g00, ngày 24-26/02/2020

Địa điểm: GĐ 3D, 3C