Hội nghị Khoa học Kỹ thuật ngành Điều dưỡng - Kỹ thuật y học lần thứ 36
25/10/2019

Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật ngành Điều dưỡng - Kỹ thuật y học lần thứ 36 trân trọng thông báo và kính mời Thầy cô và đồng nghiệp tham dự: 

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật ngành Điều dưỡng - Kỹ thuật y học lần thứ 36

Thời gian: 7g30 sáng, thứ Sáu, ngày 25/10/2019

Địa điểm: Đại giảng đường Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học (Lầu 1, Khu D, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).

 

 

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

28/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” (lần 2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

13/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”