Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Răng Hàm Mặt lần thứ 44 - Năm 2022
03/04/2022

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Răng Hàm Mặt lần thứ 44 - Năm 2022

Thời gian tổ chức: từ ngày 03 tháng 04 đến ngày 05 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: The ADORA | 431 Hoàng Văn Thụ, P.14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Hình thức tổ chức: Trực tiếp và Trực tuyến

Xem thông tin chi tiết tại https://www.facebook.com/dent.ump.edu.vn/

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

28/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” (lần 2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

13/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”