Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên lần thứ 37
13/03/2021

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên lần thứ 37 năm 2021 với chủ đề "Y học cá thể: những cơ hội và thách thức cho Việt Nam"

Thời gian tổ chức: Vào thứ bảy, chủ nhật các tuần từ 13 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021

Hình thức tổ chức: trực tuyến (online)

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại website https://online.ump.edu.vn/

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

28/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” (lần 2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

13/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”