Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên lần thứ 37
13/03/2021

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên lần thứ 37 năm 2021 với chủ đề "Y học cá thể: những cơ hội và thách thức cho Việt Nam"

Thời gian tổ chức: Vào thứ bảy, chủ nhật các tuần từ 13 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021

Hình thức tổ chức: trực tuyến (online)

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại website https://online.ump.edu.vn/

Sự kiện khác

KHÓA HỌC: HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ 2021

03/11/2021

KHÓA HỌC: HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ

Sổ tay Sử dụng thuốc an toàn tại nhà cho người nhiễm COVID-19

12/09/2021

Nhóm tác giả gồm các giảng viên và sinh viên của Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.HCM đã xây dựng cuốn sổ tay “Sử dụng...