Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên lần thứ 37
13/03/2021

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên lần thứ 37 năm 2021 với chủ đề "Y học cá thể: những cơ hội và thách thức cho Việt Nam"

Thời gian tổ chức: Vào thứ bảy, chủ nhật các tuần từ 13 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021

Hình thức tổ chức: trực tuyến (online)

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại website https://online.ump.edu.vn/

Sự kiện khác

Khai mạc Đợt đánh giá chương trình đào tạo lần thứ 214 AUN-QA...

24/05/2021

Theo kế hoạch thực hiện đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo hệ đại học, sáng ngày 24...