Hội thảo chuyên đề "Workshop on Minimally Invasive Surgery"
06/07/2019

Thời gian: ngày 06/07/2019

Địa điểm: Giảng đường 1 (Tòa nhà cũ) - Đại Học Y Dược TPHCM (217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM)

Chủ trì: Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đại Học Quốc Gia Cheng Kung (NCKU), Đài Loan

Thành phần tham dự: Bác sĩ nội trú và giảng viên (Danh sách đăng kí tham dự vui lòng gửi email về  htqt@ump.edu.vn trước ngày 5/7/2019)

Nội dung: Hội thảo chuyên đề “Workshop on Minimally Invasive Surgery"

 

Sự kiện khác