Hội Thảo UMP - TMU về Giáo dục Y khoa và Chấn thương sọ não
19/09/2019

► Thời gian: 9g00 sáng, ngày 10 - 11/10/2019

► Địa điểm: Giảng đường 2, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

► Đăng ký tại: 

https://drive.google.com/open?id=1yPwGagM9DWI_bs7_BUXRYMiesBEfBvavwgbpMEYAJDA

► Thông tin chi tiết: Schedule symposium

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

28/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” (lần 2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

13/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”