KHÓA HỌC: HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ 2021
03/11/2021

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng viết bài báo khoa học để công bố trên các tạp chí và chuyên san quốc tế cho các nhà khoa học trẻ, Nghiên cứu viên, Học viên và Sinh viên thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, Trung tâm hỗ trợ dự án và Đổi mới sáng tạo (GIC), Phòng Sau Đại học, Trung tâm Đào tạo Nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược TP. HCM phối hợp tổ chức Khóa học: "Hướng dẫn Viết và công bố bài báo quốc tế năm 2021", lớp học do công ty AstraZeneca Việt Nam tài trợ. 

Thời gian: 04 - 05/12/2021 (8 tiết)

Hình thức: Online qua Zoom

1. Mục tiêu khóa học:

    Sau khi hoàn tất khoá học, học viên có thể:

- Nắm được các nguyên tắc của việc soạn một bài báo khoa học theo cấu trúc IMRaD

- Làm quen với tiếng Anh trong khoa học và văn phong khoa học;

- Biết được cách viết và trả lời bình duyệt;

- Có khả năng soạn một bài báo khoa học hoàn chỉnh.

- Hiểu được vai trò của công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học

2. Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với học viên:

    - Các nhà khoa học trẻ, Nghiên cứu viên, Học viên và Sinh viên thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan

    - Học viên tham gia cần có số liệu có thể sử dụng để viết báo quốc tế (được thể hiện dưới dạng bản thảo bài báo hoặc báo cáo khoa học tóm tắt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt), nộp hồ sơ đăng ký về cho Phòng Sau Đại học xét chọn.

3. Danh sách giảng viên

4. Nội dung khóa học

Thông tin chi tiết chương trình: Xem tại đây

 

Sự kiện khác

Sổ tay Sử dụng thuốc an toàn tại nhà cho người nhiễm COVID-19

12/09/2021

Nhóm tác giả gồm các giảng viên và sinh viên của Khoa Dược - Đại học Y Dược TP.HCM đã xây dựng cuốn sổ tay “Sử dụng...

KHOÁ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VỀ BIODESIGN - KỸ THUẬT IN 3D TRONG LĨNH...

06/09/2021

KHOÁ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VỀ BIODESIGN - KỸ THUẬT IN 3D TRONG LĨNH VỰC Y TẾ “2021 ONLINE TRAINING COURSE ON 3D PRINTER-BIODESIGN”