KHÓA HỌC: HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ NGÀY 16-17/7/2022
20/07/2022

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng viết bài báo khoa học để công bố trên các tạp chí và chuyên san quốc tế cho các nhà khoa học trẻ, Nghiên cứu viên, Học viên và Sinh viên thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, Trung tâm hỗ trợ dự án và Đổi mới sáng tạo (GIC), Phòng Sau Đại học, Trung tâm Đào tạo Nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược TP. HCM đã phối hợp tổ chức Khóa học: "Hướng dẫn Viết và công bố bài báo quốc tế ngày 16-17/7/2022", lớp học do công ty AstraZeneca Việt Nam tài trợ. 

Thời gian: 16-17/7/2022 (8 tiết)

Hình thức: Online qua Zoom

 

1. Mục tiêu khóa học:

    Sau khi hoàn tất khoá học, học viên có thể:

- Nắm được các nguyên tắc của việc soạn một bài báo khoa học theo cấu trúc IMRaD

- Làm quen với tiếng Anh trong khoa học và văn phong khoa học;

- Biết được cách viết và trả lời bình duyệt;

- Có khả năng soạn một bài báo khoa học hoàn chỉnh.

- Hiểu được vai trò của công bố quốc tế trong nghiên cứu khoa học

2. Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với học viên:

    - Các nhà khoa học trẻ, Nghiên cứu viên, Học viên và Sinh viên thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan

    - Học viên tham gia cần có số liệu có thể sử dụng để viết báo quốc tế (được thể hiện dưới dạng bản thảo bài báo hoặc báo cáo khoa học tóm tắt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt), nộp hồ sơ đăng ký về cho Phòng Sau Đại học xét chọn.

3. Nội dung khóa học

Trung tâm Hỗ trợ dự án và Đổi mới sáng tạo (GIC) đã và đang đẩy mạnh các hoạt động phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế cho sinh viên, học viên, giảng viên, nghiên cứu viên của  Đại học Y Dược TP. HCM.

Sự kiện khác