Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo trong đào tạo y tế"
10/12/2020

Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo trong đào tạo y tế"

Thời gian: 8:00-16:00 Ngày 10-11/12/2020

Địa điểm: Giảng đường 9B-9C

Chủ trì: Trung tâm Giáo Dục Y Học

Sự kiện khác

Khai mạc Đợt đánh giá chương trình đào tạo lần thứ 214 AUN-QA...

24/05/2021

Theo kế hoạch thực hiện đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo hệ đại học, sáng ngày 24...