Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo trong đào tạo y tế"
10/12/2020

Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo trong đào tạo y tế"

Thời gian: 8:00-16:00 Ngày 10-11/12/2020

Địa điểm: Giảng đường 9B-9C

Chủ trì: Trung tâm Giáo Dục Y Học

Sự kiện khác

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia...

15/11/2023

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia Cooperation Workshop) ngày 06/11/2023

Tổ chức Chương trình đào tạo “Hướng dẫn viết và công bố bài...

25/10/2023

Với mục tiêu nhằm chia sẻ những kiến thức hữu ích đến những nhà khoa học trẻ, các giảng viên, nghiên cứu sinh và...