Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo trong đào tạo y tế"
10/12/2020

Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo trong đào tạo y tế"

Thời gian: 8:00-16:00 Ngày 10-11/12/2020

Địa điểm: Giảng đường 9B-9C

Chủ trì: Trung tâm Giáo Dục Y Học

Sự kiện khác