Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo trong đào tạo y tế"
10/12/2020

Khóa học “Kỹ năng lãnh đạo trong đào tạo y tế"

Thời gian: 8:00-16:00 Ngày 10-11/12/2020

Địa điểm: Giảng đường 9B-9C

Chủ trì: Trung tâm Giáo Dục Y Học

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

13/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”

THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ...

07/06/2022

Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh lần thứ 27 sẽ được tổ chức vào ngày 15/7/2022...