Lễ Tốt nghiệp Sau đại học năm 2021
15/04/2021

Lễ Tốt nghiệp Sau đại học

Thời gian:

Thứ năm ngày 15/04/2021 

  • Sáng: 7:00
  • Chiều: 13:00

Thứ sáy ngày 16/04/2021

  • Sáng: 7:00

Địa điểm: Đại giảng đường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chủ trì: Phòng Đào tạo Sau đại học

Sự kiện khác

Hội thảo “Ứng dụng AI trong các giải pháp đổi mới sáng...

13/12/2021

Hội thảo “Ứng dụng AI trong các giải pháp đổi mới sáng tạo thuộc lĩnh vực Y tế”