Lễ Tốt nghiệp Sau đại học năm 2022
28/04/2022

Lễ Tốt nghiệp Sau đại học năm 2022

Thời gian: Ngày 28/04/2022 - 29/04/2022

Địa điểm: Đại giảng đường Đại học Y Dược TP. Hồ chí Minh

Chủ trì: Phòng Sau đại học Đại học Y Dược TP. Hồ chí Minh

Sự kiện khác

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia...

15/11/2023

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia Cooperation Workshop) ngày 06/11/2023

Tổ chức Chương trình đào tạo “Hướng dẫn viết và công bố bài...

25/10/2023

Với mục tiêu nhằm chia sẻ những kiến thức hữu ích đến những nhà khoa học trẻ, các giảng viên, nghiên cứu sinh và...