Lễ Tốt nghiệp Sau đại học năm 2023
30/03/2023

Lễ Tốt nghiệp Sau đại học năm 2023 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian:
Ngày 30 và Sáng 31/03/2023

Địa điểm: 
Đại giảng đường - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện khác