Mùa hè xanh 2019: Ngày hội hiến máu
12/07/2019

Thời gian: ngày 12/7/2019

Địa điểm: ĐHYD TP.HCM (217 Hồng Bàng, Quận 5)

Thành phần tham dự: Giảng viên, cán bộ, sinh viên

 

Sự kiện khác

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN...

01/06/2023

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” NGÀY 27-28/05/2023