QUYẾT ĐỊNH CẤP HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 2022 NĂM HỌC 2022-2023
19/06/2023

QUYẾT ĐỊNH CẤP HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 2022 NĂM HỌC 2022-2023

Quyết định 1650 ngày 16/06/2023 thay thế cho Quyết định 1610 đã ban hành ngày 12/06/2023.

Trân trọng thông báo.

FILE QUYẾT ĐỊNH

Sự kiện khác

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia...

15/11/2023

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia Cooperation Workshop) ngày 06/11/2023

Tổ chức Chương trình đào tạo “Hướng dẫn viết và công bố bài...

25/10/2023

Với mục tiêu nhằm chia sẻ những kiến thức hữu ích đến những nhà khoa học trẻ, các giảng viên, nghiên cứu sinh và...