Smart SAND and Organoids on chip for personalized precision medicine
17/01/2019

Scientific seminar: "Smart SAND and Organoids on Chip for Personalized Precision Medicine"

Time: 10h00, 17/01/2019

Location: First floor meeting room of 15 floor building, UMP, Vietnam

Speaker: Prof. Luke P. Lee (Departments of Bioengineering, Electrical Engineering & Computer Science Berkeley Sensor and Actuator Center, UC Berkeley, USA; and Institute of Quantum Biophysics, , South Korea)

Sự kiện khác

Chương trình hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022...

10/05/2022

Sáng ngày 9/5/2022, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Lễ khai mạc Chương trình hưởng ứng Ngày Sách và Văn...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TUỔI TRẺ...

06/05/2022

Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh lần thứ 27 sẽ được tổ chức vào ngày 15/7/2022...