Smart SAND and Organoids on chip for personalized precision medicine
17/01/2019

Scientific seminar: "Smart SAND and Organoids on Chip for Personalized Precision Medicine"

Time: 10h00, 17/01/2019

Location: First floor meeting room of 15 floor building, UMP, Vietnam

Speaker: Prof. Luke P. Lee (Departments of Bioengineering, Electrical Engineering & Computer Science Berkeley Sensor and Actuator Center, UC Berkeley, USA; and Institute of Quantum Biophysics, , South Korea)

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ...

07/02/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ” (lần 6 – Ngày 04, 05/02/2023)

Hội thảo khoa học “Xây dựng giải pháp tổng thể về hệ thống...

11/01/2023

Hội thảo khoa học “Xây dựng giải pháp tổng thể về hệ thống bảo vệ an toàn nhân viên y tế, người bệnh trong các cơ...