THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ HỌC BỔNG NGUYỂN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2023-2024 (DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 2023)
14/09/2023

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ HỌC BỔNG NGUYỂN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2023-2024 (DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 2023)

Theo thông báo từ Quỹ học bổng Nguyễn Trường Tộ về việc tài trợ học bổng cho sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024, Phòng Công tác sinh viên thông báo rộng rãi đến sinh viên, để sinh viên biết và đăng kí, nội dung cụ thể như sau:
1. Về số suất và giá trị học bổng:
 - Số suất: 19 suất;
 - Giá trị học bổng: 250USD/suất/năm học (toàn khóa học).
2. Tiêu chí xét chọn học bổng: 
- Sinh viên năm nhất; 
- Sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có ý chí vượt khó học tập.
3. Hồ sơ học bổng bao gồm:
- Đơn xin học bổng (Sinh viên tải về theo link: https://umpedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ctsv_ump_edu_vn/EuaE_mOWN2NPsBJNijYqCPYBGWuyBKJ6XL6BGiL53gnz0Q?e=YS3t9a );
- Giấy báo trúng tuyển;
- Giấy xác nhận nhập học;
- Sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương).
4. Thời gian gửi hồ sơ:
- Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Công tác sinh viên, hạn chót ngày 06/10/2023 để Phòng tổng hợp hồ sơ và giới thiệu với Quỹ học bổng.
Lưu ý: Sinh viên nhận học bổng này vẫn có thể nhận học bổng khác của nhà trường; Sinh viên cần tìm hiểu thêm thông tin, liên hệ phòng Công tác sinh viên: 02838537976.

Sự kiện khác

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia...

15/11/2023

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia Cooperation Workshop) ngày 06/11/2023

Tổ chức Chương trình đào tạo “Hướng dẫn viết và công bố bài...

25/10/2023

Với mục tiêu nhằm chia sẻ những kiến thức hữu ích đến những nhà khoa học trẻ, các giảng viên, nghiên cứu sinh và...