THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHẬN "HỌC BỔNG NHÂN NGHĨA" NĂM HỌC 2023-2024
12/09/2023

- Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn trong thông báo (đính kèm bài viết) và đơn xin học bổng để làm hồ sơ, tránh trùng lặp, thiếu hồ sơ.

- Mọi thắc mắc về học bổng sinh viên liên hệ về Phòng Công tác sinh viên theo số điện thoại: 0283 853 7976 (vào giờ hành chính).

- Sinh viên tải đơn đăng ký học bổng tại đường link: https://umpedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ctsv_ump_edu_vn/EeThFI64-EBGi9zzLMVgRLYB-YbxWBz5xaNO-fj8J8soyw?e=70rj65&fbclid=IwAR3uF15SpwaPtf793shwt0muD6c8Mc0a2S3brAvisELCVUuyrauFUG5_KUY

XEM THÔNG BÀO CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Sự kiện khác

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia...

15/11/2023

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia Cooperation Workshop) ngày 06/11/2023

Tổ chức Chương trình đào tạo “Hướng dẫn viết và công bố bài...

25/10/2023

Với mục tiêu nhằm chia sẻ những kiến thức hữu ích đến những nhà khoa học trẻ, các giảng viên, nghiên cứu sinh và...