Tọa đàm Tư vấn hướng nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền 2019
20/07/2019

Thời gian: từ 8g30 - 11g30, ngày 20/07/2019

Địa điểm: Giảng đường 2 Khoa Y, Số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM

Chủ trì: Khoa Y học cổ truyền, các nhà tuyển dụng

Thành phần tham dự: sinh viên Khoa Y học cổ truyền

Nội dung: Chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng, cơ hội việc làm, cơ hội du học nước ngoài, đào tạo liên tục, học nâng cao.... 

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

28/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” (lần 2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

13/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”