Sự kiện

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia...

15/11/2023

Hội thảo Hợp tác Công Nghiệp - Đại học (The Industry-Academia Cooperation Workshop) ngày 06/11/2023

Tổ chức Chương trình đào tạo “Hướng dẫn viết và công bố...

25/10/2023

Với mục tiêu nhằm chia sẻ những kiến thức hữu ích đến những nhà khoa học trẻ, các giảng viên, nghiên cứu sinh và...

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ HOÀN KHOẢN THU ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI...

02/10/2023

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ HOÀN KHOẢN THU ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ...

29/09/2023

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ...

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, TRỢ CẤP XÃ HỘI, HỖ...

21/08/2023

Dành cho sinh viên từ năm 2 đến năm cuối

Tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng của hệ gen biểu sinh...

07/08/2023

Tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng của hệ gen biểu sinh trong lâm sàng” ngày 04 tháng 08 năm 2023

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN "HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG...

19/07/2023

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN "HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ" 19/7/2023