Sự kiện

Lễ khánh thành Trung tâm Hỗ trợ dự án và Đổi mới sáng tạo...

23/12/2019

Thời gian: 10g00, ngày 23/12/2019
Địa điểm: Đại học Y Dược TP. HCM

Hội nghị Khoa học Thầy thuốc trẻ Việt Nam (mở rộng)

23/12/2019

Thời gian: 8g00, ngày 23/12/2019
Địa điểm: Đại Giảng đường ĐHYD

APDSA mid year meeting 2019 - Ho Chi Minh city at UMP (từ 12-15/12)

12/12/2019

Thời gian: từ 12 - 15/12/2019
Địa điểm: Giảng đường 3D; Khoa RHM

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Y Dược TP. HCM lần...

07/12/2019

Thời gian: 7/12/2019
Địa điểm: Giảng đường 3D

Hội thảo "Những ngày Pháp-Việt về sáng tạo"

27/11/2019

Thời gian: thứ Tư, 27/11/2019 (Sáng, chiều)
Địa điểm: Đại học Y Dược TP. HCM, 217 Hồng Bàng, P.11, Q.5.

Hội thảo giới thiệu về Y học thực chứng và viết bài báo –...

25/11/2019

Thời gian: 10:00-16:00 ngày 25/11/2019 Địa điểm: Phòng hội thảo Khoa Y tế công cộng, lầu 12A, 217 Hồng Bàng, phường 11, quận...

Chung kết "Hành trình thủ lĩnh sinh viên YDS" - Mùa 3 - Năm 2019

24/11/2019

Thời gian: 13g00, 24/11/2019
Địa điểm: Đại Giảng đường Khoa Y

Đại học Y khoa Đài Bắc (TMU) phỏng vấn

15/11/2019

Thời gian: 8g30, ngày 15/11/2019
Địa điểm: Phòng Hội thảo và Phòng Hội đồng (lầu 1)

Lễ tốt nghiệp Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học

13/11/2019

Thời gian: 7g30, thứ Tư, ngày 13/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP.HCM

Lễ tốt nghiệp Khoa Y tế công cộng

12/11/2019

Thời gian: 13g30, thứ Ba, ngày 12/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP.HCM

Lễ tốt nghiệp Khoa Răng Hàm Mặt

12/11/2019

Thời gian:  7g30, thứ Ba, ngày 12/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP.HCM

Lễ tốt nghiệp Khoa Y học cổ truyền

11/11/2019

Thời gian: 7g30, thứ Hai, ngày 9/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP.HCM