Chương trình của ASEA-UNINET
24/10/2019

Mời tham gia Trại tập huấn công nghệ và cộng đồng 

  • Thời gian: 29/01/2019 - 10/02/2020
  • Địa điểm: Surabaya, Indonesia
  • Phí tham gia: Tự túc, KHOẢNG 1.600$
  • Đối tượng: Giảng viên; Chuyên viên; Học viên sau đại học
  • Chương trình: Xem link đính kèm: https://asea-uninet.org/commtech-camp-2020/

 

Thông báo khác