Danh sách học sinh được tuyển thẳng vào học đại học hệ chính quy năm 2023 (Học sinh giỏi quốc gia)
05/07/2023

        Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-ĐHYD ngày 03/7/2023 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển thẳng vào học đại học hệ chính quy năm 2023, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách 03 học sinh được tuyển thẳng như sau:

STT Họ và tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ngành trúng tuyển
1 Đoàn Quang Đạt Nam 03/02/2005 Bình Phước Y khoa
2 Bùi Thị Diệu Linh Nữ 02/02/2005 Bình Phước Y khoa
3 Nguyễn Đường Anh Minh Nam 24/09/2005 Gia Lai Y khoa

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Thông báo khác