Danh sách học sinh được tuyển thẳng vào học đại học hệ chính quy năm 2023 (Khoa học kỹ thuật)
05/07/2023

        Căn cứ Quyết định số 1823/QĐ-ĐHYD ngày 04/7/2023 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển thẳng vào học đại học hệ chính quy đối với học sinh đoạt giải Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2023, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách 01 học sinh được tuyển thẳng như sau:

STT Họ và tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ngành trúng tuyển
1  Lê Hoàng Hà  Anh Nữ 08/01/2005 Hải Phòng Y học cổ truyền

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Thông báo khác