Danh sách thí sinh nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cần bổ sung thông tin
15/07/2022

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Danh sách thí sinh nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (sử dụng để xét tuyển vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 theo Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) cần bổ sung thông tin, cụ thể như sau:

Stt Số báo danh Họ Tên Ngày sinh Ngành Thông tin cần bổ sung
1   Trần Quang Huy 07/10/2004 Y khoa Số báo danh
2   Trần Quang Huy 07/10/2004 Răng - Hàm - Mặt Số báo danh
3   Trần Quang Huy 07/10/2004 Dược học Số báo danh
4   Lê Khang Nghi 05/11/2004   Số báo danh, ngành
5   Bùi Yến Nhi 03/04/2004   Số báo danh, ngành, số điện thoại
6 2004633 Nguyễn Khánh Gia  Hào 12/06/2004 Y khoa Điều chỉnh Số báo danh
7 2005771 Bùi Phan  Minh 11/12/2004 Dược học Điều chỉnh Số báo danh
8 2005771 Bùi Phan  Minh 11/12/2004 Y khoa Điều chỉnh Số báo danh

Đề nghị các thí sinh bổ sung thông tin gấp về Phòng Đào tạo Đại học qua địa chỉ email: daotao@ump.edu.vn.
Thời gian bổ sung thông tin: trước 12g00 ngày 18/7/2022 (Thứ Hai).
Nhà trường sẽ không xét sơ tuyển đối với những thí sinh thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 

 

Thông báo khác