GIC TỔ CHỨC KHÓA TẬP HUẤN "VIẾT ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN HIỆU QUẢ" NĂM 2020
29/06/2020

Nhằm nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn của giảng viên, cán bộ viên chức, người lao động, học viên và sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực viết đề cương dự án, Trung tâm Hỗ trợ dự án và Đổi mới sáng tạo (GIC) sẽ tổ chức khóa tập huấn “Viết Đề Cương Dự Án Hiệu Quả” năm 2020 (“Effective Grant Writing”):

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8g30 – 17g30, ngày 06 – 07/7/2020

- Địa điểm: Trung tâm GIC, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 

2. Đối tượng tham gia:

- Đối tượng đăng ký: Giảng viên, cán bộ viên chức, người lao động, học viên và sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số lượng: Tối đa 50 người

3. Cách thức đăng ký: Hoàn thành Mẫu đăng ký theo link sau và gửi về cho GIC trước 20 giờ, thứ 6, ngày 03/7/2020:

https://forms.gle/14B4NkPr76DSvsXn8

4. Nội dung chương trình

5. Thông tin chi tiết chương trình:

ttps://drive.google.com/file/d/1ZVblFVDkVlEiMyWByDHX0tQa176_x9AL/view?usp=sharing

Thông báo khác