HƯỚNG DẪN ĐÓNG TIỀN VÀ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CHO TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023
16/09/2022

HƯỚNG DẪN

ĐÓNG TIỀN VÀ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CHO TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

 

Căn cứ Công văn số 4791/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023.

Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn về việc đóng tiền và đăng ký thông tin tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) năm học 2022-2023 dành cho Tân sinh viên (khóa 2022) như sau:

  1. Nhóm đối tượng không phải mua BHYT:

- Bao gồm: Sinh viên thuộc Hộ nghèo, cận nghèo, ở vùng có điều kiện khó khăn, xã đảo, dân tộc đang làm việc tại doanh nghiệp đã được địa phương, tổ chức, công ty cấp mã số thẻ BHYT.

- Các đối tượng này phải cung cấp thông tin để nhà trường báo cáo cho BHXH Quận 5, theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 File PDF/Word

Gồm tất cả ảnh chụp bản gốc CCCD, kết quả tra cứu mục thẻ BHYT và quá trình tham gia BHYT trong ứng dụng VSSID.

Sinh viên tạo file có tên theo cú pháp [MSSV_HỌ TÊN SV], tải lên GG Drive và tạo link chia sẻ (mở quyền truy cập cho phép chỉnh sửa) để đính kèm link này vào biểu mẫu ở bước 2.

Bước 2: Điền thông tin tại

https://forms.gle/YFSKYZNf2wX8K5NC7  .

  1. Nhóm đối tượng bắt buộc phải mua BHYT.

Tất cả Tân sinh viên (khóa 2022) không thuộc nhóm đối tượng quy định ở mục 1, bắt buộc phải mua BHYT, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Sinh viên kiểm tra thời hạn sử dụng và mã số thẻ BHYT trong ứng dụng VssID để lựa chọn mức đóng phù hợp.

Nếu không biết chỗ xem thì đọc hướng dẫn chi tiết tại: https://tinyurl.com/3ptue446,

Hoàn tất thanh toán tiền BHYT theo mục A bên dưới.

Bước 2: Sinh viên đăng ký thông tin tham gia BHYT online theo mục B bên dưới.

Bước 3: Khi có thông báo hoàn tất đăng ký BHYT của Phòng Công tác sinh viên , sinh viên đăng nhập ứng dụng VssID, vào mục Thẻ BHYT và tự kiểm tra thẻ BHYT đã được gia hạn chưa.

Nếu chưa, sinh viên phản hồi tại: https://forms.gle/1DeesJ7AYWAASNHz6 để Phòng Công tác sinh viên xem xét và phản ảnh với BHXH Quận 5 (nếu có).

Thời gian nhận đăng ký thông tin mua BHYT online: Trước 7g00 ngày 26/09/2022 (Thứ Hai). Sau thời gian này P.CTSV không nhận đăng ký mua BHYT Tân sinh viên.

  1. Đóng tiền BHYT

Tiền Bảo hiểm y tế bắt buộc năm học 2022-2023, có 2 mức đóng: là 704.025 đồng (15 tháng, từ 01/10/2022 đến 31/12/2023) hoặc 563.220 đồng (12 tháng, từ 01/01/2023 đến 31/12/2023). Căn cứ vào giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2022, sinh viên chọn mức đóng phù hợp.

Sinh viên đóng tiền BHYT bằng hình thức chuyển khoản hoặc đóng trực tiếp tại các quầy giao dịch của ngân hàng vào 1 trong 2 tài khoản sau của nhà trường:

i. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), CN Sài Thành

- Đơn vị thu hưởng: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

- Số tài khoản: 051.100.0099999

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), CN. Sài Thành TP.HCM

- Nội dung: MSSV, Họ tên SV, BHYT 2022 2023, SĐT (Ví dụ: 411155050, Nguyen Van A, BHYT 2022 2023, 0989xxxxxx)

ii. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), CN 5 TP.HCM

- Đơn vị thụ hưởng: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

- Số tài khoản: 112.000.093351

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), CN 5 TP.HCM

- Nội dung: MSSV, Họ tên SV, BHYT 2022 2023, SĐT (Ví dụ: 411155050, Nguyen Van A, BHYT 2022 2023, 0989xxxxxx)

  1. Đăng ký thông tin tham gia BHYT

Dựa trên thông tin giá trị sử dụng và mã số thẻ BHYT, sinh viên bắt buộc lựa chọn đúng đối tượng để điền link thông tin tham gia BHYT online bên dưới, bao gồm:

1. Sinh viên có mã số thẻ BHYT ở trường cấp 3 hoặc theo hộ gia đình

2. Sinh viên không có mã số thẻ BHYT, sinh viên có mã số thẻ BHYT thuộc đối tượng thân nhân công an, quân đội

Link đăng ký

      Đối tượng 1: TẠI ĐÂY

      Đối tượng 2: TẠI ĐÂY

 

Xem chi tiết văn bản: TẠI ĐÂY

Thông báo khác