QUYẾT ĐỊNH 3767.QĐ-ĐHYD VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ SV KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT ĐANG HỌC TẠI ĐHYD TP. HCM
02/11/2022

 

Phòng Công tác sinh viên Thông báo nội dung sau: 

Quyết định số 3767/QĐ-ĐHYD ngày 27 tháng 10 năm 2022 về việc ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn đột xuất đang học tập tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết, xem file đính kèm: TẠI ĐÂY

TẢI MẪU ĐƠN XIN XÉT HỖ TRỢ KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT: TẠI ĐÂY

Lưu ý: Sao chép vui lòng ghi rõ nguồn.

Trân trọng.

Thông báo khác