QUYẾT ĐỊNH CẤP HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 2022 NĂM HỌC 2022-2023
19/06/2023

QUYẾT ĐỊNH CẤP HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 2022 NĂM HỌC 2022-2023

Quyết định 1650 ngày 16/06/2023 thay thế cho Quyết định 1610 đã ban hành ngày 12/06/2023.

Trân trọng thông báo.

FILE QUYẾT ĐỊNH

Thông báo khác