Thông báo chào giá cạnh tranh: V/v cung cấp hoạt động căn tin và cửa hàng tiện ích tại khu vực 217 Hồng Bàng, P11, Quận 5, TP.HCM
01/08/2019

Thông báo khác