THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022
01/07/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Đăng ký xét chức danh

Ngành

Chuyên ngành

1

Nguyễn Minh

Anh

15/02/1979

PGS

Y học

Ngoại thần kinh - sọ não

2

Suzanne Monivong Cheanh

Beaupha

30/10/1967

PGS

Y học

Huyết học

3

Trần Ngọc

Đăng

23/03/1988

PGS

Y học

Y tế
công cộng

4

Nguyễn Thượng

Nghĩa

01/01/1964

PGS

Y học

Nội tim mạch

5

Nguyễn Văn

Hảo

06/12/1961

PGS

Y học

Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

6

Huỳnh Quang

Khánh

02/02/1974

PGS

Y học

Ngoại lồng ngực

7

Đinh Hiếu

Nhân

01/02/1966

PGS

Y học

Nội tim mạch

8

Lê Thái Vân

Thanh

08/12/1973

PGS

Y học

Da liễu và Hoa liễu

9

Thân Hà Ngọc

Thể

25/09/1966

PGS

Y học

Lão khoa

10

Nguyễn Hữu

Thịnh

12/11/1977

PGS

Y học

Ngoại tiêu hóa

11

Lâm Việt

Trung

22/05/1971

PGS

Y học

Ngoại tiêu hóa

12

Nguyễn Thụy Việt

Phương

06/05/1980

PGS

Dược học

Công nghệ Dược phẩm và Bào chế thuốc

13

Nguyễn Thị Minh

Thuận

13/03/1977

PGS

Dược học

Hóa sinh dược

14

Nguyễn Thị Hải

Yến

12/10/1984

PGS

Dược học

Quản lý - Kinh tế dược

15

Nguyễn Thị Hoài

Thu

24/07/1985

PGS

Hóa học - Công nghệ thực phẩm

Hoá học các hợp chất thiên nhiên

Thông báo khác