Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, miễn ngoại ngữ, nợ ngoại ngữ và hưởng chế độ ưu tiên - Tuyển sinh sau đại học năm 2022
20/06/2022

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi,
miễn ngoại ngữ, nợ ngoại ngữ và hưởng chế độ ưu tiên -
Tuyển sinh sau đại học năm 2022
 
      Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022 thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, miễn ngoại ngữ, nợ ngoại ngữ và hưởng chế độ ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022: Vui lòng tải và xem chi tiết tập tin đính kèm bên dưới.
1. Trình độ Thạc sĩ:
2. Chuyên khoa cấp I
3. Chuyên khoa cấp II
4. Trình độ tiến sĩ

 

 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Thông báo khác