THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023.
14/07/2023

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh được đề nghị công nhận trúng tuyển
sau đại học năm 2023
 
      Hội đồng tuyển sinh sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 danh sách đề nghị công nhận trúng tuyển Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Trình độ Thạc sĩ và Trình độ Tiến sĩ năm 2023: Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.
      ► Tập tin đính kèm:

          1/ Danh sách Chuyên khoa cấp I

        Thí sinh vui lòng kiểm tra các thông tin (Họ tên, giới, ngày tháng năm sinh, chuyên ngành,...); nếu có thông tin cần điều chỉnh, đề nghị thí sinh phản hồi, gửi mail theo địa chỉ: saudaihoc@ump.edu.vn cho Phòng Đào tạo Sau đại học trước 11 giờ ngày 18/7/2023 để được hướng dẫn điều chỉnh; sau thời gian này Hội đồng tuyển sinh sau đại học sẽ không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan.
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Thông báo khác