THÔNG BÁO ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2020
08/07/2020

THÔNG BÁO

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2020
(Click vào tên môn thi để tải đề cương)

 

Ngoại ngữ

Môn 2/

Cơ sở

Môn 3/

Chuyên ngành

Môn 4/

Chuyên ngành

 Hệ ngoại

Anh văn

Môn cơ sở

Ngoại khoa

Sản phụ khoa

 Hệ nội

Nội khoa

Nhi khoa

 Răng Hàm Mặt

Nha khoa

PT trong miệng & hàm mặt

 Y học cổ truyền

Lý luận YHCT

Nội YHCT

 Giải phẫu bệnh

Nội khoa

Mô phôi

Thông báo khác