THÔNG BÁO ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2022.
22/09/2022

THÔNG BÁO
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2022
(Click vào tên môn thi để tải đề cương)
 
 
Môn 1
Môn 2/
Cơ sở
Môn 3
 
Môn 4

 Hệ ngoại

Ngoại ngữ (Anh văn)

Môn cơ sở

Ngoại khoa

Sản phụ khoa

 Hệ nội

Nội khoa

Nhi khoa

 Răng Hàm Mặt

Nha khoa

PT trong miệng & hàm mặt

 Y học cổ truyền

Lý luận YHCT

Nội YHCT

 Giải phẫu bệnh

Nội khoa

Mô phôi

Thông báo khác