THÔNG BÁO HỌC BỔNG ĐINH THIỆN LÝ NĂM HỌC 2022 - 2023
16/05/2022

Căn cứ công văn số 23-2022/LSTF của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý về việc trao học bổng cho các sinh viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Phòng Công tác sinh viên thông báo nội dung thực hiện cụ thể như sau:

1. Đối tượng, số suất và giá trị học bổng

- Đối tượng: sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có điểm trung bình học tập từ 7 điểm trở lên đối với thang điểm 10 và từ 2.6 điểm trở lên đối với thang điểm 4, có điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên trong học kì I năm học 2021 - 2022. Tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

- Số suất học bổng: 15 suất.

- Trị giá mỗi suất học bổng: 14.000.000đ/suất/năm.

Học bổng được chia làm hai học kỳ mỗi học kỳ là: 7.000.000đ. Sinh viên cần duy trì thành tích học tập tốt và tích cực tham gia công tác xã hội để được nhận học bổng của học kỳ 2.

2.  Hồ sơ học bổng bao gồm

- Đơn xin học bổng (theo mẫu đính kèm);

- Thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh;

- Các tài liệu khác hoặc giấy chứng nhận/khen thưởng (nếu có);

- Bảng điểm học kì I năm học 2021 - 2022 (có xác nhận của Nhà trường).

- Sổ hộ nghèo, cận nghèo (nếu có) hoặc Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- Thư đề cử của 2 giảng viên;

- Giấy xác nhận tham gia công tác xã hội (có xác nhận của đơn vị tổ chức).

3. Thời gian gửi hồ sơ

Kính đề nghị Quý Khoa gửi hồ sơ của sinh viên đủ tiêu chí về Phòng Công tác sinh viên hạn chót ngày 25/5/2021 để Phòng tổng hợp và giới thiệu với Quỹ học bổng.

Lưu ý: Sinh viên sẽ tốt nghiệp ra trường năm 2022 không được dự tuyển.

Trân trọng cảm ơn.

Mẫu đơn xin học bổng vui lòng tải tại đây:

đơn xin học bổng_English

đơn xin học bổng_Việt Nam

Thông báo khác