THÔNG BÁO HỌC BỔNG ĐINH THIỆN LÝ NĂM HỌC 2023 - 2024
07/06/2023

Căn cứ công văn số 27-2023/LSTF của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý về việc trao học bổng cho các sinh viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Phòng Công tác sinh viên thông báo nội dung thực hiện cụ thể như sau:

1. Đối tượng, số suất và giá trị học bổng

- Đối tượng: sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có điểm trung bình học tập từ 7 điểm trở lên đối với thang điểm 10 và từ 2.6 điểm trở lên đối với thang điểm 4, có điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên trong học kì I năm học 2022 - 2023. Tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

- Số suất học bổng: 15 suất.

- Trị giá mỗi suất học bổng: 14.000.000đ/suất/năm.

Học bổng được chia làm hai học kỳ mỗi học kỳ là: 7.000.000đ. Sinh viên cần duy trì thành tích học tập tốt và tích cực tham gia công tác xã hội để được nhận học bổng của học kỳ 2.

2.  Hồ sơ học bổng bao gồm

- Đơn xin học bổng (online);

- Thư bày tỏ nguyện vọng bằng tiếng Anh;

- Các tài liệu khác hoặc giấy chứng nhận/khen thưởng (nếu có);

- Bảng điểm học kì I năm học 2022 - 2023 (có xác nhận của Nhà trường).

- Sổ hộ nghèo, cận nghèo (nếu có) hoặc Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- Thư đề cử của 2 giảng viên;

- Giấy xác nhận tham gia công tác xã hội (có xác nhận của đơn vị tổ chức).

3. Thời gian gửi hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ online qua form của Quỹ học bổng hạn chót 23 giờ 59 phút ngày 22/6/2023 https://forms.gle/8mkPxEVWTKv52mUaA

Lưu ý: Sinh viên sẽ tốt nghiệp ra trường năm 2023 không được dự tuyển.

HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN XIN HỌC BỔNG ONLINE

Thông báo khác