Thông báo học viên sau đại học nhận thẻ bảo hiểm y tế
11/03/2020

Trạm y tế thông báo các học viên sau đại học đã đăng ký mua BHYT năm học 2019 -2020 đến Trạm y tế để nhận thẻ BHYT từ ngày 11/03 – 18/03/2020 (danh sách đính kèm).

Những học viên đã đăng ký mua BHYT mà không có tên trong danh sách đính kèm thì sử dụng lại thẻ cũ, thẻ cũ đã được kích hoạt sử dụng bình thường.

Trân trọng cảm ơn.

Thông báo khác