THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, DANH SÁCH HỌC VIÊN, LỊCH HỌC VÀ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC CHỨNG CHỈ MÔN HỌC PHẦN CHUNG, CƠ SỞ, HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA CẤP II.
24/08/2022

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, LỊCH HỌC CÁC CHỨNG CHỈ MÔN HỌC PHẦN CHUNG, CƠ SỞ, HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA CẤP II         
      Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên chuyên khoa cấp II trúng tuyển năm 2022 và học viên trúng tuyển năm 2021 (bảo lưu) kế hoạch đào tạo, khung chương trình đào tạo, lịch học và lịch khai giảng các chứng chỉ môn học phần chung, cơ sở, hỗ trợ, cụ thể như sau: 
     Học viên chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tổ chức Quản lý dược vui lòng có mặt tại phòng Họp, Khoa Dược (41 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1) lúc 09 giờ 00 thứ hai, ngày 12/9/2022 (gặp DS. Bùi Thị Châu Anh - Tổ Quản lý Đào tạo - Văn phòng khoa Dược), học viên sẽ học và thi các chứng chỉ trong chương trình đào tạo theo Kế hoạch đào tạo của Khoa Dược.
A. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, LỊCH HỌC CÁC CHỨNG CHỈ MÔN HỌC PHẦN CHUNG, CƠ SỞ, HỖ TRỢ: (Vui lòng xem tại tập tin đính kèm bên dưới)
Học viên chuyên khoa cấp II trúng tuyển năm 2020, năm 2021 không dự thi, thi không đạt chứng chỉ phải liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 31/8/2022, gặp ThS. Nguyễn Thị Mai để được hướng dẫn đăng ký, đóng học phí học và thi lại chứng chỉ.
B. LỊCH KHAI GIẢNG CÁC CHỨNG CHỈ MÔN HỌC PHẦN CHUNG, CƠ SỞ, HỖ TRỢ:
1. Chứng chỉ Cơ sở và Hỗ trợ:
- Thứ sáu, ngày 09/9/2022: Đại diện học viên các chuyên ngành đến Phòng Đào tạo Sau đại học liên hệ ThS. Nguyễn Thị Mai nhận Giấy giới thiệu học chứng chỉ.
- 7 giờ 30 phút sáng thứ hai ngày 12/9/2022: toàn thể học viên liên hệ trực tiếp với Khoa/Bộ môn giảng dạy chứng chỉ Cơ sở để học tập.
- 7 giờ 30 phút sáng thứ hai ngày 17/10/2022: toàn thể học viên liên hệ trực tiếp với Khoa/Bộ môn giảng dạy chứng chỉ Hỗ trợ để học tập.
- Địa điểm khai giảng và học: tại Khoa/Bộ môn giảng dạy chứng chỉ.
- Lịch học: Theo lịch đã phân bố.
- Dự kiến ngày thi: Khoa/Bộ môn thông báo cho học viên.
2. Chứng chỉ Tin học nâng cao:
- Khai giảng: lúc 13 giờ 30, ngày 13/9/2022.
- Địa điểm khai giảng: Phòng máy tính 3A (lầu 3, tòa nhà 15 tầng).
- Lịch học và bài học: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới..
- Dự kiến ngày thi: Bộ môn thông báo cho học viên.
3. Chứng chỉ Phương pháp nghiên cứu khoa học (NCKH):
- Khai giảng: lúc 13 giờ 30 phút, ngày 12/9/2022.
- Địa điểm khai giảng: Giảng đường 1 (dãy nhà A).
- Lịch học và bài học: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi: Sẽ thông báo sau.
4. Chứng chỉ Phương pháp Giảng dạy (SPYH):
- Khai giảng: lúc 13 giờ 30 phút, ngày 05/10/2022.
- Địa điểm khai giảng: Giảng đường 1 (dãy nhà A).
- Lịch học và bài học: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi: Sẽ thông báo sau.
5. Chứng chỉ Sinh học phân tử:
- Khai giảng: lúc 13 giờ 30 phút, ngày 31/10/2022.
- Địa điểm khai giảng: Giảng dạy trực tuyến.
- Lịch học và bài học: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi: Sẽ thông báo sau.
6. Chứng chỉ Y đức - Xã hội học:
- Khai giảng: lúc 13 giờ 30 phút, ngày 13/10/2022.
- Địa điểm khai giảng: Giảng đường 7D (lầu 7, tòa nhà 15 tầng).
- Lịch học và bài học: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi: Sẽ thông báo sau.
Ghi chú:
- Mọi thắc mắc, học viên vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Thị Mai để được hướng dẫn.
- Học viên không học theo Kế hoạch, thi không đạt chứng chỉ, không dự thi (không xin phép) phải đăng ký, đóng học phí học và thi lại chứng chỉ cùng học viên trúng tuyển năm 2023.
- Học viên xem Danh sách công nhận trúng tuyển, kiểm tra các thông tin cá nhân: Họ tên, giới, ngày sinh, nơi sinh, dân tộc và chuyên ngành học; nếu có thông tin sai sót vui lòng liên hệ trực tiếp với ThS. Nguyễn Thị Mai trước ngày 09/9/2022 để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh.
 
 CÁC TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Thông báo khác