THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023.
14/07/2023

THÔNG BÁO
Về việc công bố kết quả chấm phúc khảo
tuyển sinh sau đại học năm 2023
 
      Hội đồng tuyển sinh sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 kết quả chấm phúc khảo: Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.
 
      Tập tin đính kèm: Kết quả chấm phúc khảo.
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

Thông báo khác