Thông báo Kết quả chọn chuyên ngành học và nhận Giấy báo nhập học trong kỳ thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2019
18/11/2019

I. Kết quả chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú

Hội đồng tuyển sinh sau đại học thông báo đến thí sinh dự thi Bác sĩ Nội trú năm 2019 kết quả chọn chuyên ngành.

► Xem tập tin đính kèm : DS de nghi cong nhan trung tuyen BSNT.pdf

Thí sinh vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân và chuyên ngành đã chọn; nếu có thông tin cần điều chỉnh đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước 16 giờ ngày 19/11/2019 để được hướng dẫn điều chỉnh. Sau ngày 19/11/2019 Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan.

II. Giấy báo nhập học

Hội đồng tuyển sinh sau đại học trân trọng mời các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển Bác sĩ nội trú năm 2019 đến nhận Giấy báo nhập học vào lúc 14 giờ ngày 19/11/2019 tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Thông báo khác